❦ v posledních dnech na lekcích jógy vyzdvihuji toto téma, protože ho vnímám jako velmi zásadní nejen pro naši praxi, ale hlavně pro život + proto, že je limbický systém (dále jen LS) úzce napojený na meridiány a orgány močového měchýře a ledvin, které jsou aktuálně nejvíce namáhanými

emoce & LS

 • významně propojen s emocemi, vzpomínkami, motivací, chováním, spánkem, chutěmi, čichem a také s traumaty a se zraněními (které pak dělají filtr pro prožívání)
 • právě skrz LS se v mysli modelují emoční reakce a prožívání na vnější události a podněty
 • naše prožité zkušenosti a zážitky jako “otisk LS” utváří a formují naše nevědomé vzorce a mechanismy chování a emočního prožívání (i ty obranné) na různé situace
 • i naše vlastní sebevědomí, sebeuvědomování, sebeúcta a pocit vlastní hodnoty jsou ovlivněné limbickým otiskem

Na příkladu se slonem (i u slonů se vytváří limbický otisk) si ukážeme, jak si vytváříme onu komfortní zónu:
> Slůně hned od mala přivážou ke kůlu. Nejprve se projeví jeho přirozené zdravé procesy a snaží se z uvěznění uniknout. Po čase bezúspěšných pokusů to vzdá a aby přežil, nastaví si tuto situaci jako komfortní zónu. A i když pak bude mít věkem i větší sílu, už se osvobodit nepokusí, protože si žije /za mřížemi/ ve své zóně komfortu.
> Takto to funguje třeba i u zneužívaných zvířat v cirkusech nebo v turistickém průmyslu a jiných analogických situací (včetně situacích, které i my lidé jsme v různých podobách možná už zažili).
~ podobné modely našich komfortních zón poznal občas u sebe asi každý

 • + i učení nápodobou se otiskává do LS (jak se děti projevují v dětství, tak i v dospělosti se objevuje to, co v dětství zažijeme)
 • + na LS má vliv i hormonální systém (asi také známe některé emoční reakce např. z puberty, při menstruaci, v těhotenství, při porodu nebo menopauze)

Zkušenosti v emoční paměti se odráží do toho, jak se nám daří cítit a prožívat (např. optimisticky nebo naopak) a tím i odvozenou dovednost spokojenosti.
Pro emoční stabilitu je žádoucí, abychom LS zklidňovali a vyvarovali se jeho velké aktivaci.

Limbický otisk, který se utváří v prenatálním období, během dětství a raného vývoje, naštěstí můžeme měnit :

jóga & LS

 • i proto je nádí šódhana taky tak úžasná a prospěšná: jedním z jejich benefitu je totiž ten, že působí příznivě na LS & navíc je tato technika pránájámy tak easy (vyjma pooperačních stavů nosu nemá kontraindikace, takže každý, kdo chce, tak může pocítit její účinky
 • tak i meditace, relaxace a relaxační pozice jsou tolik prospěšné a důležité v naší praxi: protože i díky jejich praktikováním hojivě ovlivňujeme nastavení (a přenastavujeme) LS
 • právě v této typu praxe uvolňujeme svalové i celkové vnitřní napětí a zklidňujeme CNS a LS
 • také v sobě podporujeme vnitřní pocit bezpečí, přijetí a důvěry
 • rovněž tím, jak se v lednu zaměřujeme na meridián MM (který prochází také mozkem) a v únoru budeme na ledvinový, harmonizujeme prožívání napojené emoce a LS

» opečovávací čas, který si dopřejeme se prospěšně *otiskne do našeho těla, mysli a emocí

Srdečný, laskavý, empatický a soucitný přístup vytváří hojivý proces (nejen pro LS) pro sebe i ostatní .
Ať jsou Vaše životní kroky a prožitky od srdce ♥.

♡ Eli

#vsouvislostech
#celostně