Na józe mám ráda mnoho ~ i to, že je (se svými mnoha podobami) pro život.

Jednou z věcí, které na ní miluju, je svoboda (ve své široké obsáhlosti).

V jógovém napojení na volnost, uvolnění a sílu, mi formy svobody přináší:

 • bytí bez ztuhlosti, křečovitosti, zaťatosti a tlaku jako násilí
  proudění životadárné energie
  lehkost v síle
  potenciál pro sebevyjádření
  projevování sebe svobodně, ve své přirozenosti a vnitřní podstatě
  chápání pod povrch, do hloubky, k esenci a k tomu, co je naše běžné smysly nezachytí
  osvobození od toho, co nejsem (ale různými strachy jsem si na sebe nalepila)
  poznávání, kdo opravdu jsem (a během života různými zážitky potlačila, schovala, zapomněla, apod.)
  princip aplikování pravdy (a opravdovosti), která taky osvobozuje

A v neposlední řadě je pro mě fascinující a oživující, že cesta jógy, včetně rozpoznávání, je nekončící proces ~ díky, které/mu můžeme nekonečně objevovat nejen sebe vně i uvnitř.


#jóga #svoboda #život #síla #pohyb #dech