„BASTA“ 😉

<< Jeden z předešlých příspěvků jsem tak zakončila >> a dnes jím začínám.

 

Někdy se stává, že máme tendenci tíhnout k touze po různých typech domnělých jistot (i když nám to v důsledku neprospívá): hmotných i těch nehmotných (a zařadila bych mezi to i naše vzpomínky a minulé stavy; i ty příjemné**). Je to svým způsobem nějak v nás, ale to neznamená, že je to pro nás ok.

A máme k tomu blízko nebo to vyhledáváme, i když nám to přináší okovy a lpění, včetně věty “návrat to starých kolejí”.

Strach pak můžeme zažívat o to víc, protože se bojíme, že o ty naše iluzorní kotvy, na kterých stojí náš život, přijdeme.

Jistota je opravdu změna. V mém vnímání i proces flow. A čím více budeme teď, tím více jsme schopni cítit sebe, druhé a život. A tím více můžeme prožívat vnitřně pravdivě šťastných okamžiků v procesu.

A tak se to učíme i na lekcích: formy prathjaháry a dharány .. jako součást toho, co se děje teď a v nás samotných. A pak se nám to o to lépe přenáší do každodenních činností a prožívání. A i pak třeba tu vnější jistotu bereme snadněji jako pomíjivou a vazbu na ni jako něco, na co se nemáme upínat.

Také se praxí učíme budovat svou vnitřní sílu a stabilitu (nejen fyzickou) a tím o to lépe se nám pak daří to, že nezdravě nepotřebujeme vnější kotvy a umíme stát sami za sebe, na vlastních nohou a svůj život nevážeme na slepé vnější (nebo i vnitřně nastavené k vnějšku) závislosti.

Tvoříme tak svobodu nejen pro sebe samé .. tím dáváme sílu nejen sami sobě .. a tak naše životy dostávají dech ve své možné aktuální (flow, vyvíjející se, nedané a nestatické) plnosti a naplnění.

Ps: ne vše jde hned a samo a jednoduše – ale rozhodně má smysl to zkoušet, i když občas spadneme nebo něco nemá ideální podmínky nebo výsledky 🙏 <- a i to se vlastně učíme skrz jógu 😇.

**v případě, že příjemné vzpomínky nám narušují prožívání přítomnosti tak: když způsobují to, že se nyní cítíme nedobře a nespokojeni, protože v minulosti to bylo takové, jaké bychom si přáli a teď to tak není

~ v procesu, co s Vámi sdílím ~ ♡ Eli